Velkommen til Ulla Fyr

Ulla fyr finn du på Kvernholmen ved Haramsøy på Sunnmøre.
Fyret ligg ytterst ute mot havet i vest, der vêret sei ifrå viss det vil, og naturen er på sitt flottaste.  Husa og eigedomen er i Kystverket sine hender, og blir tatt vare på av Ullafyrets Venner.

Det er muleg å leige hovedhuset og/eller naustet.  Hovedhuset er delt i to leiligheiter, men kan åpnast slik dei er felles.  Området er naturfreda, og husa er verna av riksantikvaren.

Rundt Ulla og fyret er det mykje historie. Litt av det kan du lese om her på denne sida.  Fyret vart skote ned i krigen, og Ulla og Ullahammaren var i gamle dager fiskerihamner.


Nye geiter kom den 14. juni.  Her kan du sjå dei.


 

ADMIN

www.prikk.com